Wensjes Almere

Een Maatschappelijk Hart voor Jong en Oud

Doelstellingen en Beleidsplan

 

Doelstelling

 

  1. Het helpen van inwoners van Almere in urgente nood veelal veroorzaakt door armoede of andere beperkingen, waarbij de focus is op het doorbreken van een uitzichtloze situatie middels mentale en materiële ondersteuning, veelal door het verstrekken van goederen dan wel het bemiddelen bij andere ondersteuning die bijdraagt tot de waardigheid en welvaart van genoemde inwoners. 
  2. Het exploiteren van een inloop voor genoemde inwoners waarbij zonder betaling de goederen door de hulpverlener worden meegegeven.  
  3. Het faciliteren van gelegenheid en ruimte voor erkenning van emoties met betrekking tot – en herdenking voor en waardig afscheid nemen van – te vroeg geboren kinderen die niet op formele wijze worden erkend als te zijn geboren. 
  4. Het werven van fondsen en het financieren van aan het doel gerelateerde activiteiten een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

Beleidsplan 2017

Algemeen

Wensjes is een non-profit organisatie die met vele vrijwilligers (24 uurs nood-) hulp biedt aan de minderbedeelde mensen in Almere.

 

 • Wensjes gelooft in mensen.
 • Wensjes heeft geen papierwinkel, geen wachtlijsten.
 • Wensjes biedt directe hulp.

  

Leden

De leden van Wensjes Almere bestaan uit hulpvragers en hulpbieders. De hulpvragers zijn veelal minderbedeelden die voor voedsel en kleding tijdelijk afhankelijk zijn van Wensjes Almere .

De hulpbieders bieden via eenmalige of structurele donaties hulp aan in de vorm van houdbaar voedsel, kleding, speelgoed, huisraad en- of een gift . Via de site “Wensjes ruilen of geven” worden goederen om niet dan wel als ruilmiddel aangeboden  voor de minder-bedeelden.

 

Vrijwilligers en beloningsbeleid

Vrijwilligers ondersteunen Wensjes o.a. bij de dagelijkse gang van zaken, de aangeboden activiteiten, het rondbrengen van voedsel en/of kleding en andere voorkomende werkzaamheden.
Zowel de vrijwilligers, als het bestuur en de oprichtster van Wensjes Almere ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden t.b.v. van Wensjes Almere.


Financiën

Wensjes Almere is een humanitaire, non-profit organisatie die afhankelijk is van particuliere donaties en geld dat via bedrijfssteun en fondsen wordt verkregen.
Naamsbekendheid

Wensjes Almere zal in 2017 verder werken aan naamsbekendheid zowel bij particulieren,  bedrijven als de overheid. Deze naamsbekendheid is nodig teneinde financiële middelen te ontvangen om het voortbestaan van de stichting te kunnen garanderen. Hiervoor gebruiken we de website,  facebook, mond-op-mond reclame en zijn we aanwezig op evenementen die Wensjes Almere een positieve stimulans kunnen geven t.a.v. bekendheid en eventuele donateurs.


Samenwerking

De stichting werkt samen met o.a.; verschillende Wijkteams van de Gemeente Almere, Veilig Thuis, De Schoor, Vitree, Triade, Het Leger des Heils, scholen, gezondheidscentra en het Flevoziekenhuis.

 

Actueel

De inventarisatie van de huidige activiteiten van Wensjes geeft aan hoe groot de vraag naar hulp is binnen Almere. Op dit moment voorziet de Stichting in minimaal 15 voedselpakketten per week voor noodhulp binnen 24 uur voor gezinnen of alleenstaanden. Daarnaast wordt er zeker 20 keer per week kleding, schoeisel of klein huisraad uitgereikt aan minder-bedeelden. 

Ongeveer 20 à 25  personen per week komen op de creaclub ter socialisatie waardoor vereenzaming wordt voorkomen en een ieder zich weer waardig en geaccepteerd voelt. 
Wensjes ondersteunt zonodig het wekelijkse jonge mama’s project VIP2B van De Schoor waarbij een groep van ca 15 jonge moeders samenkomt voor een informatie-ochtend of een activiteit.  De activiteiten zijn o.a. gericht op opvoeding, veiligheid voor kinderen en ontspanning. 

Een paar keer per jaar wordt er een Bingo voor kinderen, volwassenen en donateurs  georganiseerd waarbij iedere keer een groep van zeker 30 personen mag worden verwelkomd.

Via hulpinstanties worden veel mensen doorverwezen naar Wensjes voor hulp. Vanuit de wijkteams heeft Wensjes vanaf de oprichting in november 2015 tot op heden al zeer veel doorverwijzingen ontvangen om in de hulpvraag te voorzien.
 


Financieel beleidsplan Stichting Wensjes Almere

 

In 2015 is de Stichting Wensjes Almere opgericht. We zijn begonnen met een negatief saldo, waaronder de kosten voor de Kamer van Koophandel en de bankkosten. Dit is betaald door de bestuursleden en in januari 2016 aan hun teruggeboekt.


Wij willen giften, donaties en subsidies aanvragen vooral voor het betalen van de huur van de inloop. De huur bedraagt € 695 per maand en wordt tot november 2018 door de gemeente betaald, hierna moeten we dit zelf gaan betalen.


Verder krijgt Wensjes subsidie voor het Armoedebeleid 2016-2017, in totaal EUR 15.000


Op de feestdagen worden er ook activiteiten georganiseerd:
Sinterklaas – cadeautjes en lekkernijen voor de kinderen
Kerst  –  eten
Pasen – ontbijt
De bestuursleden krijgen geen vergoedingen. Voor de inloop moeten er af en toe kantoorartikelen worden aangeschaft.


Via Wensjes Eigen Lijn worden veelal met gerecyclede producten nieuwe producten gemaakt. Deze worden ter verkoop aangeboden. Het geld dat hiermee wordt verdiend, is bedoeld om uiteindelijk zelfstandig en onafhankelijk te kunnen voortbestaan.


Wij proberen een buffer op te bouwen van 1 jaar huur, hebben wij dit opgebouwd dan kunnen wij meerdere activiteiten gaan organiseren voor de armen in Almere, tevens zal er dan meer eten uitgedeeld kunnen gaan worden.


Elk jaar zal de penningmeester een financieel jaaroverzicht maken en deze ter inzage op deze website zetten. 

 

Onze openingstijden

Wij zijn gesloten
maandag
10:0016:00
dinsdag
10:0016:00
donderdag
10:0016:00
vrijdag
10:0016:00

 

 

  

 

Stichting WensjesAlmere

E.F. van den Banweg 25

1333 JA Almere 

 

www.wensjesalmere.nl

Contactnr. (nood) 06-40296268

info@wensjesalmere.nl

 

Rabobank Almere

NL11RABO.030.753.2828

KvKnr. 64535401

RSINnr. 8557.08.268

ANBI status