Wensjes Almere

Een Maatschappelijk Hart voor Jong en Oud

Onze Missie en Visie

Missie

Het helpen van inwoners van Almere in urgente nood, vaak veroorzaakt door armoede of andere beperkingen.

De focus ligt op het doorbreken van een uitzichtloze situatie door middel van ondersteuning. Niet alleen een helpende hand in de vorm van gratis eten, kleding en schoeisel, maar ook een luisterend oor voor een ieder die daar behoefte aan heeft.

Daarnaast probeert Wensjes mensen weer in hun eigen kracht te zetten, uit hun isolement te halen en te socialiseren waardoor ze weer kunnen participeren in de maatschappij.

  

Visie

Zoveel mogelijk op eigen kracht, maar in nood samen met elkaar.

 

Van cliënt naar donateur

Van cliënt naar donateur

Onze visie is gebaseerd op vier belangrijke pijlers:


Burgers voor burgers

 Via o.a. de Facebooksite Wensjes Ruilen of Geven worden goederen door particulieren gevraagd en aangeboden. Ook worden gebrachte donaties door vrijwilligers uitgezocht en zorgvuldig weggegeven aan diegenen die daar daadwerkelijk behoefte aan hebben.

  

Eerlijke verdeling

Wensjes probeert alle binnenkomende goederen & voedsel zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de mensen die daar het meeste behoefte aan hebben.

  

Neutraal

 Wensjes veroordeelt niet en neemt een neutrale positie in bij een ieder die om hulp vraagt.

 

Eigen regie

Diploma behaald dankzij Wensjes ondersteuning

Diploma behaald dankzij Wensjes ondersteuning

 Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen. De inzet van Wensjes is tijdelijk ondersteunend ter overbrugging en gericht op de bevordering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Na aanmelding bij Wensjes worden mensen gekoppeld aan het wijkteam van de Gemeente Almere, die de mensen doorverwijst c.q. aanmeldt bij instanties zoals bijvoorbeeld Voedsel Loket Almere (VLA).

 

Onze openingstijden

Wij zijn gesloten
maandag
10:0016:00
dinsdag
10:0016:00
donderdag
10:0016:00
vrijdag
10:0016:00

 

 

  

 

Stichting WensjesAlmere

E.F. van den Banweg 25

1333 JA Almere 

 

www.wensjesalmere.nl

Contactnr. (nood) 06-40296268

info@wensjesalmere.nl

 

Rabobank Almere

NL11RABO.030.753.2828

KvKnr. 64535401

RSINnr. 8557.08.268

ANBI status